Vastutuse välistamine

1. Autoriõigus

Veebisaidil avaldatud tekstide, piltide ja muu teabe autoriõigused kuuluvad Thermomixile, kui ei ole märgitud teisiti. Sisu ja selle väljavõtete säilitamine, paljundamine, taasesitus või edastamine on lubatud ainult Thermomixi kirjaliku loaga.

2. Veebikohaloluga seotud sisu

Veebisaidi käitaja ja autorid ei vastuta esitatud teabe asjakohasuse, õigsuse ega kvaliteedi eest. Veebisaidi käitaja või autorite vastu esitatud nõuded ainelise või mitteainelise kahju hüvitamiseks, mis tekkis esitatud teabe kasutamise või kasutama jätmise või ebaõige või puuduliku teabe kasutamise tagajärjel, välistatakse täielikult, kui käitaja või autorite tahtlikku ja/või raskelt hooletut käitumist ei saa tõendada. Kõik pakkumised on tehtud nende kasutamist eeldamata ja need ei ole siduvad. Käitaja ja autorid jätavad omale sõnaselgelt õiguse muuta, täiendada või kustutada lehekülgi või terve veebisaidi, ilma et sellest eraldi teataksid, või lõpetada ajutiselt või lõplikult selle avaldamine.

3. Viited ja lingid

Vastutus seoses otseste või kaudsete viidetega kolmandate isikute veebilehekülgedele (lingid), mis ei kuulu käitaja ega autorite vastutusalasse, võib tuleneda ainult olukorras, kus käitaja ja autorid on sisust teadlikud ning kui ebaseadusliku sisu kasutamist on tehniliselt võimalik ennetada. Seega kinnitavad käitaja ja autorid sõnaselgelt, et linkide ülesseadmise ajal ei olnud lingitud lehekülgedel ebaseaduslikku sisu. Käitajal ja autoritel ei ole mingit mõju lingitud lehekülgede praeguse ega tulevase kujunduse ega sisu üle. Seega distantseerivad nad end sõnaselgelt kogu lingitud lehtedel olevast sisust, mida on pärast linkide ülesseadmist muudetud. Avaldus kehtib kõikide linkide ja viidete kohta, mis on üles seatud seoses veebikohaloluga, samuti kolmandate poolte tehtud külalisraamatute, arutelufoorumite ja käitaja postiloendite sissekannete kohta. Ebaseadusliku, väära ja puuduliku sisu, ennekõike kahju eest, mis tuleneb selliste esitatud teabeliikide kasutamisest või kasutamata jätmisest, ainuvastutab viidatud lehekülje haldaja, mitte pool, kes lihtsalt viitab vastavale avaldatud materjalile linkide kaudu.

4. Autori- ja kaubamärgiõigused

Autor püüab kõikides avaldatud materjalides järgida kasutatud graafika, helifailide, videoklippide ja tekstidega seotud autoriõigusi, kasutab autori enda koostatud graafikat, helifaile, videoklippe ja tekste või tugineb litsentsimata graafikale, helifailidele, videoklippidele ja tekstidele. Kõik veebikohaloluga seoses mainitud ja tõenäoliselt kolmandate poolte kaitstud toote- ja kaubamärkide suhtes kohaldatakse piiramatult kehtivate kaubamärke käsitlevate õigusaktide sätteid ning vastava registreeritud omaniku omandiõiguseid. Lihtsast mainimisest ei tohi järeldada, et kaubamärgid ei ole kolmandate isikute õigustega kaitstud! Autori enda koostatud avaldatud objektide autoriõigused kuuluvad üksnes lehekülgede autorile. Sellise graafika, helifailide, videoklippide ja tekstide paljundamine või kasutamine muudes veebi- või trükiväljaannetes on autori sõnaselge nõusolekuta keelatud.

5. Andmekaitse

Kui veebikohalolu raames pakutakse võimalust sisestada isiklikke või kaubanduslikke andmeid (e-posti aadressid, nimed ja postiaadressid), on selle võimaluse kasutamine kasutajale sõnaselgelt vabatahtlik.

6. Vastutuse välistamise õiguslik kehtivus

Siinset vastutuse välistamist tuleb lugeda sellel leheküljel viidatud veebikohalolu osaks. Kui selle teksti osad või üksikud sõnastused ei vasta enam osaliselt või täielikult õigusaktidele, ei mõjuta see dokumendi ülejäänud osade sisu ega kehtivust.